BasisOnline

Welkom op de site van OBS Klinkenborg

Op deze site willen we u een beeld geven van onze school. We bieden u onze visie, de activiteiten rondom en in de school, actuele zaken middels de Medeklinker (nieuwsbrief) en meer. 
Ook is deze site bedoeld als communicatie tussen ouders en school. U vindt op deze site informatie over personeel, schooltijden, contacten ouders-school enz. 
Mochten er naar aanleiding van deze site nog vragen zijn, dan mag u gerust een e-mail sturen of langskomen op de school.   

Nieuws Open dag
Hieronder een link naar een filmpje over wat de basisscholen van Lauwers en Eems allemaal willen uitdragen.


https://www.youtube.com/watch?v=_5uz1rV2x58&feature=youtu.be

Nieuws
Hartelijk dank voor dit meesterwerk ter ere van onze leerkrachten, AR! En Dirk bedankt voor het ophangen van dit mooie werk.