Medezeggenschapsraad 2016-2017
 
Naam  Gegevens   Personeel / oudergeleding
Agnes Schipper Middelstumerweg 16
Kantens
0595 55 7374
 Oudergeleding (voorzitter)
Clarien Koopmans Oosterweg 19
Kantens
0595-438905
 Oudergeleding (a.i.)
Yvonne van Dijk

 
 Personeel
Esther Hovenkamp 

 
 Personeel

Hieronder vindt u de notulen van de MR-vergadering van het schooljaar 2016-2017.