Medezeggenschapsraad 2017-2018
 
Naam  Gegevens   Personeel / oudergeleding

Agnes Schipper
 
0595-55 7374  Oudergeleding (voorzitter)    

Marieke Brenninkmeijer   
 

0595-55 11 12     
 
 Oudergeleding
Yvonne van Dijk

 
 Personeel
Esther Hovenkamp 

 
 Personeel

Hieronder vindt u de notulen van de MR-vergadering van het schooljaar 2017-2018