Groep 3, 4 en 5
Het schooljaar 2017/2018 is intussen weer gestart.
Het is voor ons en voor de kinderen even wennen i.v.m. de nieuwe klasindeling.
Groep 5 start op de maandag en donderdag bij juf Ellie!
Op de andere ochtenden starten ze in het lokaal van groep 3 en 4.


De groepen 4 en 5 blijven in hun eigen klas. Op de dinsdagmiddag heeft groep 4 godsdienst. Groep 5 heeft op de donderdagochtend HVO.
De groepen 3,4 en 5 gaan op de woensdagochtend gymmen. Met mooi weer op het sportveld en bij kouder en slechter weer in het Schienvat. U krijgt hierover nog informatie m.b.t. het ophalen.

Eten:
Wilt u uw kind voor de kleine pauze niet teveel eten en drinken meegeven. De leerlingen moeten eerst in de klas eten en mogen dan naar buiten. Een aantal leerlingen doet er erg lang over en dan kunnen ze bijna niet meer spelen.

Huiswerk:
Indien een leerling het afgesproken werk van een bepaalde dag niet af heeft, krijgt hij/zij het mee naar huis. Dit moet dan de volgende dag weer ingeleverd worden.
Groep 5 krijgt binnenkort topografie. Dit krijgen ze mee naar huis en hebben dan twee weken om de toets te leren.

Belangrijke data:

Donderdag 12 oktober vanaf 14.15 uur kijkmiddag met als thema Spoken!
Dinsdag 17 oktober: Zakelijke ouderavond!

Exova:
Groep 5: na de herfstvakantie starten we met het thema de Tijdmachine. Hierin komen o.a. de ijstijd, de jagers, de boeren en de Romeinen aan de orde.

Vrijdag 20 oktober: Tafeltoets over de tafels 1, 2, 5 en 10!

Groep 4:
Vrijdag 20 oktober:Tafeltoets 1 tot en met 7!Tips:
- Probeer thuis extra met uw kind te lezen om het tempo te bevorderen. Ook al is het maar 1 bladzijde bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
- Doe kleine rekenspelletjes met uw kind. Noem gewoon op bepaalde momenten een paar sommen op zoals 8+2, 12-9, 17-7 etc. Dit is erg belangrijk om te automatiseren en kan spelenderwijs. Bijvoorbeeld als u in de auto zit.

Oproep:
We hebben volgend schooljaar dringend ouders nodig die mee willen helpen met lezen, rekenen en handvaardigheid!
U kunt altijd in overleg met de leerkracht over de tijden die geschikt voor u zijn!!!

Groep 3.

Het is erg belangrijk om elke dag 10 minuten te lezen met uw kind. Ze krijgen papieren van school mee, maar u kunt ook boekjes uit de bibliotheek halen. we staren in de week van 16 oktober met kern 3.