Groep 3, 4 en 5
Het schooljaar 2017/2018 is intussen weer gestart.
Het is voor ons en voor de kinderen even wennen i.v.m. de nieuwe klasindeling.
Groep 5 start op de maandag en donderdag bij juf Ellie!
Op de andere ochtenden starten ze in het lokaal van groep 3 en 4.


De groepen 4 en 5 blijven in hun eigen klas. Op de dinsdagmiddag heeft groep 4 godsdienst. Groep 5 heeft op de donderdagochtend HVO.
De groepen 3,4 en 5 gaan op de woensdagochtend gymmen. Met mooi weer op het sportveld en bij kouder en slechter weer in het Schienvat. U krijgt hierover nog informatie m.b.t. het ophalen.

Eten:
Wilt u uw kind voor de kleine pauze niet teveel eten en drinken meegeven. De leerlingen moeten eerst in de klas eten en mogen dan naar buiten. Een aantal leerlingen doet er erg lang over en dan kunnen ze bijna niet meer spelen.

Huiswerk:
Indien een leerling het afgesproken werk van een bepaalde dag niet af heeft, krijgt hij/zij het mee naar huis. Dit moet dan de volgende dag weer ingeleverd worden.
Groep 5 krijgt binnenkort topografie. Dit krijgen ze mee naar huis en hebben dan twee weken om de toets te leren.

Belangrijke data:

Vrijdag 16 maart: groep 5 topotoets Noord-Holland
Groep 4: tempo toets woordjes VLL kern 8. Ze hebben een boekje mee naar huis om extra te oefenen.

Dinsdagmiddag 27 maart gaan de leerlingen naar een voorstelling in Usquert.
Indien u mee wilt, kunt u dit doorgeven aan Esther.

Exova:
Groep 5: na de voorjaarsvakantie starten we met het thema Nederland waterland en plattegronden etc
Tips:
- Probeer thuis extra met uw kind te lezen om het tempo te bevorderen. Ook al is het maar 1 bladzijde bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
- Doe kleine rekenspelletjes met uw kind. Noem gewoon op bepaalde momenten een paar sommen op zoals 8+2, 12-9, 17-7 etc. Dit is erg belangrijk om te automatiseren en kan spelenderwijs. Bijvoorbeeld als u in de auto zit.

Oproep:
We hebben dringend ouders nodig die mee willen helpen met lezen, rekenen en handvaardigheid!
U kunt altijd in overleg met de leerkracht over de tijden die geschikt voor u zijn!!!

Groep 3.

Het is erg belangrijk om elke dag 10 minuten te lezen met uw kind. Ze krijgen papieren van school mee, maar u kunt ook boekjes uit de bibliotheek halen. We staren in de week van 19 maart met kern 9.

Vanaf februari hebben we elke donderdag een stagiaire in de groep! Paula geeft lessen en observeert wat er in de klas gebeurt!