Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen

Voor het eerst naar school

Eindelijk is het dan zover
Uw kind is 4 jaar en mag voor het eerst naar de basisschool.
Op deze site staan een aantal dingen, die u moet weten als uw kind naar groep 1 gaat. De school heeft ook een schoolgids. Deze vindt u op deze website onder het kopje school. Daarin wordt u geïnformeerd over diverse zaken betreffende de OBS "Klinkenborg". Elke maand ontvangt u via email de nieuwsbrief van school. 
 
Voordat uw kind 4 jaar wordt
Voordat uw kind 4 jaar wordt moet u een intakeformulier invullen en inleveren op school. De juf neemt dan voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op. Uw kind mag voor zijn/haar vierde verjaardag 5 keer een dagdeel meedraaien in groep 1.
 
De juffen van groep 1 en 2
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen maandag t/m donderdag les van juf Yvonne van Dijk. Op vrijdagochtend krijgen de kinderen van groep 2 en 3 les van juf Willemien Zigterman. Groep 1 is vrijdag vrij. Soms wordt de klas ook bezocht door stagiaires van de PABO of andere opleidingen.

 
Wat neem je mee?
's Morgens om ongeveer 10.15 uur eten en drinken we in de klas. Uw kind mag iets te eten en drinken meenemen. 's Middags eten we niet in de klas. 
Wilt u uw kind niet te veel meegeven. 1 stukje fruit is voldoende. Voor tussen de middag: Een of twee boterhammen en een beker drinken. Snoep is niet toegestaan
Met de actie schoolfruit stimuleren wij ook dit jaar het eten van fruit op school. Wij verwachten dat u uw kind zo vaak mogelijk fruit meegeeft naar school.
Mocht u geen fruit in huis hebben dan kunt u uw kind een boterham meegeven naar school.  


Brengen en halen
De schooltijden voor groep 1 en 2 zijn als volgt:
 
                 ochtend/middag                     
 
Maandag:      8.30-14.30 uur      
continurooster                   
Dinsdag:       8.30-14.30 uur      
continurooster                 
Woensdag:    8.30-12.30 uur
Donderdag:   8.30-14.30 uur       
continurooster             
Vrijdag:       8.30-11.45 uur       groep 1 is vrijdag vrij        
 
 
's Morgens kunt u uw kind tussen 8.15 en 8.30 uur in de klas brengen. 
Als uw kind in het begin veel moeite heeft met het afscheid nemen, maak het dan niet te lang. Wij vangen uw kind op en de tranen zijn al snel weer opgedroogd.
Bij het naar binnen- en buitengaan maakt de onderbouw gebruik van de deur bij de peuterspeelzaal. U kunt na schooltijd buiten op dit schoolplein uw kind opwachten.
 
Toiletbezoek
Op school wordt van de kleuterjongens verwacht dat ze zittend gaan plassen. Als u dit een aantal keren thuis oefent met uw kind kunnen wij op school de wc hygiënisch schoon houden en kan iedereen op een schone WC zitten!


Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 wordt ieder dagdeel aan bewegingsonderwijs gedaan. Bij koud en slecht weer krijgen de kinderen gymnastiekles in het speellokaal. Bij goed weer gaan we buiten spelen.
Als we naar het speellokaal gaan kleden de kinderen zich meestal uit. Uw kind mag in hemd en onderbroek gymmen, maar u kunt ook een tas meegeven met een T-shirt en een korte broekje o.i.d.
Het is wel belangrijk dat de kleren niet te groot of te klein zijn. Wij adviseren u om gymschoenen met stroeve zolen aan te schaffen voor uw kind (voorkomt wratten). Om het aan- en uitkleden zo snel mogelijk te laten verlopen, is het prettig dat de kinderen gymkleding hebben die ze zelf kunnen aantrekken. B.v. turnschoenen met klittenband of elastiek. In de hal bij de kleutergroep staat een bak voor de gymtassen. Voor de vakanties kunt u de gymtas mee naar huis nemen, zodat u de kleding kunt wassen. 

Speelgoed
 Kinderen willen graag speelgoed van huis laten zien. Hier is niet altijd tijd en aandacht voor. Daarom hebben we iedere maandagochtend "speelgoedochtend". De kinderen mogen dan speelgoed van thuis meenemen. Ze laten het in de kring zien en spelen er tijdens de werkles mee. Op andere dagen is het dus niet de bedoeling dat er speelgoed mee naar school wordt genomen.( met uitzondering van natuurlijk een verjaardag).
Denkt u aan het volgende:

  • Geef niet te veel speelgoed mee.
  • Kies voor speelgoed waarmee ze in de klas kunnen spelen. B.v. een kwartetspel, een autootje, een puzzel etc.

 
Oudergesprekken
U wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in januari/februari en in juni.
Natuurlijk kunt u altijd een extra afspraak maken met de leerkracht als u al eerder vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.
            

Klassenouder
Om de werkdruk voor de leerkrachten te ontlasten maken wij gebruik van een klassenouders. Hij/zij neemt een aantal organisatorische zaken van de leerkracht over. Bijvoorbeeld het regelen van het vervoer en de begeleiding bij de verschillende activiteiten. Wilt u wel klassenouder worden, meldt u zich dan aan bij de leerkracht. Wordt u door de klassenouder benaderd, meldt u zich dan vooral aan. Dan kunnen we de kinderen deze onvergetelijke activiteiten blijven aanbieden.

Extra activiteiten
Naast het normale programma besteden we ook elk jaar aandacht aan een aantal extra activiteiten. U wordt hierover in de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Projectweken: Met alle kinderen van de school werken aan een bepaald project. Het project wordt meestal afgesloten met een kijkochtend voor ouders. Een vast thema is de kinderboekenweek
Zakelijke ouderavond: Het reilen en zeilen van de school wordt besproken.
Voorleesontbijt: Van 23 januari tot 1 februari vinden de nationale voorleesdagen plaatst. De kinderen mogen 23 januari tijdens het nationale voorleesontbijt met lege maag en in pyjama naar school komen en worden tijdens het ontbijt op school voorgelezen door de leerkracht of gastvoorlezer. 
Sinterklaasviering: Sinterklaas bezoekt groep 1 en 2. De ouders (zonder jongere broertjes of zusjes) zijn welkom in de klas.
Kerstviering: Kerstdiner(donderdagavond).
Schoolreisje: Een dagje uit naar Nienoord in juni.

 
Kunst en cultuur
Elk jaar mogen de kinderen van groep 1 en 2 een theatervoorstelling bijwonen. De voorstelling wordt georganiseerd door theatergroep: "theatertaart"

In het kader van cultuur brengen wij dit jaar een bezoekje aan de molen. Dit project "de molenmuis" zal in het voorjaar plaatsvinden.