Activiteitenraad

De AR is op zoek naar nieuwe leden. Voor drie van de huidige leden is dit schooljaar het laatste jaar in de AR (omdat hun kinderen van school gaan of omdat ze al vele jaren in de AR meedraaien).

Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het organiseren van de vieringen of laatste schooldag of andere hand-en-spandiensten voor het team te verrichten, meld u zich dan aan bij en van de leerkrachten of een AR-lid. Schroom niet, we hebben u nodig.


De activiteitenraad bestaat op dit moment uit José de Jong, Pian Nomden, Jolanda Huising, Katja de Weerd, Yasmin Seeger, Renate Bruinsma.  
 
Als activiteitenraad ondersteunen wij de leerkrachten bij de organisatie, inkopen en versieringen rondom alle activiteiten die jaarlijks plaats vinden op de school. Te denken valt aan sinterklaas, kerst, Pasen, meester-  en juffendag, koningsspelen en de stoetbomen. Ongeveer elke 6 weken vergaderen we bij één van de bestuursleden, waarbij we de jaarplanning doornemen en kijken wat er geregeld moet worden. Bij elke activiteit zijn er twee leden verantwoordelijk voor de organisatie. In principe zijn we als activiteitenraad bij iedere activiteit aanwezig. Ook zijn er bepaalde thema's waarbij de hal wordt versierd met behulp van andere ouders die hiervoor benaderd worden
.
Kortom, de activiteitenraad bestaat uit een aantal ouders, die het fijn vinden betrokken te zijn bij de activiteiten van onze school, waarbij alles in goed overleg met de leerkrachten wordt geregeld.