Medezeggenschapsraad 2020-2021
 
Naam  Taak/rol   Personeel / oudergeleding

Yvonne van Dijk         
 
 voorzitter  Personeel  

Marieke Brenninkmeijer   
 

 secretaris 
 
 Ouder 
Marjolein Blauwiekel         

 
 Ouder
Esther Hovenkamp 

 
 Personeel

Hieronder vindt u de notulen van de MR-vergadering van het schooljaar