De Medeklinker is onze nieuwsbrief voor ouders. Hierin wordt u geïnformeerd over verschillende zaken die te maken hebben met school. De eerste Medeklinker die u als ouder via de mail of op papier hebt ontvangen is de jaarlijkse informatiefolder met schooltijden / vakantierooster / feestdagen / vieringen etc. Ouders, verzorgers en betrokkenen bij de school ontvangen de Medeklinker per email of desgewenst op papier. Na uitgave wordt de Medeklinker ook op de site geplaatst. Voor vragen over meldingen of andere zaken kunt u altijd mailen naar obsklinkenborg@lauwerseneems.nl

Medeklinker 1
Medeklinker informatiefolder 2018-2019
Medeklinker 2
Medeklinker 3
Medeklinker 4  en bijlage Werkwijze bij geen vervanging bij afwezige leerkracht
Medeklinker 5
Medeklinker 6
Medeklinker 7
Medeklinker 8 en bijlagen Deel 1 digitale geletterdheid- programmeren 
                     en Publieksposter OBS Klinkenborg
Medeklinker 9
Medeklinker 10
Medeklinker 11 en bijlage Kwink Koelkastposter 2018-2019 nr. 4
Medeklinker 12 en Ouderfolder
Medeklinker 13


Informatiefolder voor ouders: Ruimte voor talent