Corona

UPDATE 12 JANUARI
Op 12 januari maakte premier Rutte bekend dat de sluiting wordt verlengd tot dinsdag 9 februari. Het basisonderwijs en de kinderopvang gaan mogelijk al open op maandag 25 januari. Dit besluit is nog afhankelijk van de resultaten uit onderzoek naar de Britse coronavariant en de besmettelijkheid ervan bij kinderen.

De huidige uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, examenkandidaten, praktijklessen en het vso blijven gehandhaafd.


Van 16 december tot en met 17 januari 2021 zijn alle scholen vanwege corona gesloten. Via deze brief zijn ouders geïnformeerd. 


Naar aanleiding van het persmoment van minister-president Rutte en minister van volkshuisvesting De Jonge op 13 oktober 2020 zijn de protocollen voor het onderwijs aangepast.

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het primair onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020 en de daaropvolgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van onder andere het RIVM.

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Deze protocollen zijn gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Deze protocollen dienen nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni 2020 gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.