De Medeklinker is onze nieuwsbrief voor ouders. Hierin wordt u geïnformeerd over verschillende zaken die te maken hebben met school. De eerste Medeklinker die u als ouder via de mail of op papier hebt ontvangen is de jaarlijkse informatiefolder met schooltijden / vakantierooster / feestdagen / vieringen etc. Ouders, verzorgers en betrokkenen bij de school ontvangen de Medeklinker per email of desgewenst op papier. Na uitgave wordt de Medeklinker ook op de site geplaatst. Voor vragen over meldingen of andere zaken kunt u altijd mailen naar obsklinkenborg@lauwerseneems.nl

Medeklinker 1


Stukken voor de zakelijke ouderavond
Uitnodiging zakelijke ouderavond 2017-10-17
Notulen_zakelijke_ouderavond_2016
Jaarverslag MR 2016-2017
Verslag_AR_2016-2017