De Medeklinker is onze nieuwsbrief voor ouders. Hierin wordt u geïnformeerd over verschillende zaken die te maken hebben met school. De eerste Medeklinker die u als ouder via de mail of op papier hebt ontvangen is de jaarlijkse informatiefolder met schooltijden / vakantierooster / feestdagen / vieringen etc. Ouders, verzorgers en betrokkenen bij de school ontvangen de Medeklinker per email of desgewenst op papier. Na uitgave wordt de Medeklinker ook op de site geplaatst. Voor vragen over meldingen of andere zaken kunt u altijd mailen naar obsklinkenborg@lauwerseneems.nl

Medeklinker 1
Medeklinker informatiefolder 2018-2019
Medeklinker 2
Medeklinker 3

Informatiefolder voor ouders: Ruimte voor talent


Stukken voor de zakelijke ouderavond op dinsdag 9 oktober 2018:
Uitnodiging zakelijke ouderavond
Jaarverslag MR 2017-2018
Jaarverslag AR 2017-2018
Notulen ouderavond 17 oktober 2017
Schooljaarverslag 2017
Ouderavond 9 oktober 2018