Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen


Welkom op de site van OBS Klinkenborg

 


Op deze site willen we u een beeld geven van onze school. We bieden u onze visie, de activiteiten rondom en in de school, actuele zaken middels de Medeklinker (nieuwsbrief) en meer. 
Ook is deze site bedoeld als communicatie tussen ouders en school. U vindt op deze site informatie over personeel, schooltijden, contacten ouders-school enz. Mochten er naar aanleiding van deze site nog vragen zijn, dan mag u gerust een e-mail sturen of langskomen op de school.   


Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld. Op www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen.