MR 2021-2022

BERICHT UIT DE MR, DOOR MARIEKE BRENNINKMEIJER:
 
Heb jij ideeën over de school, het lesgeven, activiteiten en meer? Geef je dan op voor de oudergeleding van de MR van de Klinkenborg!

Vanaf januari 2022 komt er een plek vrij in de oudergeleding van de MR door het vertrek van Marieke Brenninkmeijer. Marjolein Blauwwiekel zal haar termijn verlengen. Je kan je vanaf maandag 10 januari verkiesbaar stellen door je naam in de verkiezingsbus te doen die bij de ingang van de school staat of digitaal belangstelling aangeven via de voorzitter van de MR Yvonne van Dijk, mailadres: y.vandijk@lauwerseneems.nl.
Misschien twijfel je en vraag je je af, wat doet de MR precies? Daarover hieronder meer informatie.

De MR heeft 1 keer in de 2 maanden vergadering. Op de agenda staan punten als: onderwijsinhoud
(bepaald lesmateriaal dat gebruikt wordt, projectweken etc.) en onderwijsbeleid ( bv vervanging bij ziekte van een leraar of hoe de NPO gelden worden besteed). Als MR doe je er zeker toe, voor bepaalde punten heeft de MR instemmingsrecht of informatierecht. Het afgelopen jaar heeft de MR zitting gehad in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe schoolleider. Kortom, een taak waarin je echt wat kan doen voor de school! Je bent ongeveer 2 uur per maand kwijt aan de MR. Voor meer informatie over wat de MR doet, zie: https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr


BERICHTEN UIT DE AR, DOOR RENATE BRUINSMA, VOORZITTER:


De zakelijke ouderavond op 18 november kon geen doorgang hebben door de Covid maatregelen.
Normaal gesproken presenteren de MR, AR en de school hun financiële overzichten en vertellen ze 
over de inzet die ze het voorgaande schooljaar hebben gepleegd. Om u toch een beeld te geven, 
schreef Renate Bruinsma onderstaande verslag. De AR inzet in vogelvlucht.


Helaas ging het schooljaar '20-'21 anders dan anders door Corona. Ook voor ons als AR betekent dit dat alles anders ging omdat er veel activiteiten niet door gingen. We hebben geprobeerd toch zoveel mogelijk door te laten gaan.

Zoals elk jaar begonnen we met de stoetbomen. Een traditie die natuurlijk door moet gaan! Ook 
Sinterklaas kwam gelukkig op school. In 2020 zelfs langer dan normaal. De Sint bleek een slaapkamer op school te hebben. Elke ochtend was te zien dat de Sint er had geslapen!!!

Ook het Kerstfeest kon niet gevierd worden op school. De AR heeft een 'koek en zopie' kraampje 
georganiseerd, die Reiner in elkaar heeft gezet. Bedankt nog daarvoor, Reinder! In het kraampje 
konden de kinderen warme chocomelk krijgen en iets lekkers. Door de lockdown moest dit evenement nog een dag onverwachts verschoven worden, maar uiteindelijk was het een groot succes.

Toen we eindelijk weer naar school mochten, stond direct de verhuizing naar de tijdelijke school op het programma. De AR heeft ondersteunt met het opruimen en inpakken.

Op de tijdelijke locatie heeft de AR een paasbrunch verzorgd. En op de laatste schooldag zijn er 
broodjes hamburger en frikadellen geserveerd en konden kinderen geschminkt worden. Een heel 
gezellige dag.

Ook het schooljaar '21-'22 beginnen we met de Stoetbomen. De AR ging er vroeg op uit om takken te snoeien. Op de tijdelijke school werden deze versierd en meegegeven.


Na de herfstvakantie konden we eindelijk naar ons nieuwe schoolgebouw. Wat is het mooi geworden. De AR leden hebben opnieuw geholpen met uitpakken en opruimen.

Gelukkig kon het Sinterklaasfeest in aangepaste vorm wel doorgang vinden. Hoewel we al druk plannen aan het maken waren om met Kerst een opening te organiseren, hebben we ook dat helaas weer moeten verplaatsen.

We hopen op een gezond en gezellig 2022 en dat we in 2022 weer meer met elkaar kunnen
ondernemen!