Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
 
Vakantierooster 2022-2023 en vrije dagen:
Op margedagen wordt er gewerkt aan scholing en ontwikkeling van allerlei zaken die voor onze school van belang zijn. 

Margedagen: op deze dagen zijn alle leerlingen vrij, studiedag voor het team:
- woensdag 12 oktober 2022 
- woensdag 8 februari 2023
- woensdag 17 mei 2023 
- woensdag 28 juni 2023

Schoolvakanties:
-Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober
-Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari
-Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3 maart
-Goede vrijdag 7 april -Paasmaandag 10 april
-Meivakantie 24 april t/m 7 mei
-Hemelvaart donderdag 18 en vrijdag 19 mei
-Pinksteren maandag 29 mei
-Zomervakantie start 22 juli