Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Activiteitenraad

De activiteitenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders:
voorzitter; Renate Bruinsma, penningmeester; Marjolijn Both, Miranda Blaauwwiekel, Jolanda Huizing, Katja de Jonge, Anna Holtman, Annewieke Rooda, Jolanda Riemeijer, Klaziena Werkman. De activiteitenraad heeft tot doel het team te ondersteunen bij de activiteiten tijdens het schooljaar. De A.R. vergadert een paar keer per jaar, dit plant de A.R. zelf. De laatste vergadering van de M.R. vindt plaats samen met de A.R. Vanwege toekomstige uitstroom binnen de A.R. zullen nieuwe ouders aangetrokken worden om in de A.R. zitting te nemen.

Als activiteitenraad ondersteunen wij de leerkrachten bij de organisatie, inkopen en versieringen rondom alle activiteiten die jaarlijks plaats vinden op de school. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, meester-  en juffendag, koningsspelen en de traditionele uitreiking van de stoetbomen aan het begin van het schooljaar.

Ongeveer elke 6 weken vergaderen we bij één van de bestuursleden, waarbij we de jaarplanning doornemen en kijken wat er geregeld moet worden. Bij elke activiteit zijn er twee leden verantwoordelijk voor de organisatie. In principe zijn we als activiteitenraad bij iedere activiteit aanwezig. Ook zijn er bepaalde thema's waarbij de hal wordt versierd met behulp van andere ouders die hiervoor benaderd worden.
Kortom, de activiteitenraad bestaat uit een aantal ouders, die het fijn vinden betrokken te zijn bij de activiteiten van onze school, waarbij alles in goed overleg met de leerkrachten wordt geregeld.