Schooljaarverslag

In het schooljaarplan kunt u teruglezen welke activiteiten er het afgelopen schooljaar zijn geweest. 
Wij geven tevens hier een verantwoording van onze cijfers.

Hieronder vindt u het schooljaarverslag 2016-2017.


Schooljaarverslag OBS Klinkenborg 2016-2017
Schooljaarplan Klinkenborg 2017-2018