Voorleesontbijt
Voorleesontbijt
Gym in 't Schienvat
Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode?
Tutorlezen
Sinterklaas
Sinterklaas
Handvaardigheid
Textiel 
Handvaardigheid
Textiel 
Schooljaarverslag

In het schooljaarplan kunt u teruglezen welke activiteiten er het afgelopen schooljaar zijn geweest. 
Wij geven tevens hier een verantwoording van onze cijfers.